JouwKlokkie

Jouwklokkie

Jouwklokkie is een door CSN ontwikkeld kloksysteem. Het is een app die u geheel gratis kunt downloaden in de Appstore van Apple.

Hiermee wordt het enorm eenvoudig om uw werknemers zelf snel in- en uit te laten klokken.

Het registreren van de gewerkte uren gaat geheel automatisch. Alle geklokte uren zullen na goedkeuring van uw zijde worden geregistreerd in PilonWeb. Wanneer een werknemer met pauze gaat zal deze ook worden geregistreerd. Deze tijd wordt verminderd van de totaaltijd dat de werknemer op de vloer aan het werk is.

Jouwklokkie is een kloksysteem die is ontwikkeld voor een iPad. De app functioneert op deze tablet optimaal.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de werknemer de IPad voor andere doeleinde zal gaan gebruiken. Apps zijn makkelijk af te sluiten, maar ook hier hebben we aan gedacht! Hoe? Dat leest u verderop in deze handleiding.  

Een aantal functies die u kunt verwachten op Jouwklokkie:

Hoofdscherm

Hieronder ziet u het hoofdscherm van de Jouwklokkie app. Wanneer u de tablet aan de muur heeft hangen blijft de tablet constant actief en licht deze op, als u gebruik maakt van de optie  “begeleide toegang”, zie verderop meer informatie hierover.

De werknemers dienen één keer op het scherm te klikken om door te gaan naar het volgende scherm, het aanmeldscherm.  

Het scherm toont automatisch de datum van de dag aan en zal te allen tijde, om goed op te vallen, op actief moeten staan.

Inklokken

Wanneer de werknemer het hoofdscherm heeft verlaten door eenmaal het scherm aan te tikken, wordt het onderstaande scherm zichtbaar. In dit scherm is het mogelijk om het badgenummer/klokkaartnummer van de werknemer in te toetsen.  
Wanneer het badgenummer/klokkaartnummer is ingevoerd kan er op ‘doorgaan’ gedrukt worden.

Het onderstaande scherm wordt geopend. Als de werknemer zijn/haar eigen naam ziet staan kan de werknemer inklokken. Als de werknemer per abuis het verkeerde, maar wel een bestaand badgenummer/klokkaartnummer heeft ingetoetst kan er nog voor annuleren gekozen worden. Ook zal er dan een andere naam dan die van degene die inklokt zichtbaar zijn.

JK 3

Wanneer de optie “inklokken” is gebruikt is de werknemer succesvol ingeklokt. Dit wordt ook in het scherm gemeld aan de klokkende werknemer.

JK 4► Pauze 
Wanneer een werknemer is ingeklokt en vervolgens opnieuw zijn/haar badgenummer/klokkaartnummer invoert krijgt de werknemer twee keuzemogelijkheden. Of helemaal uit te klokken bij het einde van de dienst of om tijdelijk uit te klokken, voor een eventuele pauze.

Onderstaand scherm krijgt de werknemer te zien, hij/zij kan dan kiezen wat er voor hem/haar van toepassing is.

JK 5

Wanneer de werknemer voor de “pauze-knop” heeft gekozen zal hij/zij na de pauze zelf weer opnieuw moeten inklokken door het badgenummer/klokkaartnummer weer in te voeren en op ‘einde pauze’ te klikken. Dit is te zien in de onderstaande afbeelding;

JK 6

► Uitklokken
Wanneer de dienst eindigt voor de werknemer is het noodzakelijk dat de werknemer opnieuw zijn/haar badgenummer/klokkaartnummer invoert om uit te kunnen klokken. Wanneer de werknemer inlogt ziet hij/zij hetzelfde scherm als wanneer het tijd is voor een pauze. Ditmaal wordt er echter niet gekozen voor de pauzeknop, maar voor de knop ‘uitklokken’.

JK 6

Wanneer de medewerker op ‘Uitklokken’ heeft gedrukt zal het onderstaande scherm zich tonen. Hierop kan de medewerker precies zien hoelang hij of zij heeft gewerkt.

JK 8

iPad altijd laten oplichten / actief / begeleidende toegang modus
Wanneer u wenst om de tablet te allen tijde in actieve stand te laten zodat de werknemer altijd het beginscherm ziet en gelijk kan inklokken, wat wij sterk adviseren, dan kan dit als volgt worden ingesteld.

Deze functie kunt u benaderen op de IPad bij de “Instellingen > Algemeen > Begeleide toegang”. Deze zet u vervolgens aan. De IPad blijft dan binnen een app en er kan bepaald worden welke functies beschikbaar zijn. Het is eigenlijk een soort kinderslot wat er voor zorgt dat de app niet afgesloten kan worden tenzij de juiste toegangscode is ingevoerd. Om de app dan toch af te sluiten kunt u drie keer op de thuisknop klikken en vervolgens een code in toetsen die u zelf hebt ingesteld. 

Uren goedkeuren in PilonWeb
Zodra u de uren wilt controleren en goedkeuren gaat u naar PilonWeb naar de instellingen “In- en uitvoer > uren inlezen”.  De uren staan voor u klaar, zodra er ook maar 1 werknemer heeft geklokt. U kunt dus op elk gewenst tijdstip de uren die tot dan toe bekend zijn controleren. Of het nou een gedeelte van de dag is, een volledige  dag is, een week of een maand, geen enkel probleem.

PW

En nog veel meer! Neem voor meer informatie contact met ons op!